P.W. INVEST-BUD Adam Topolewski

 

ul. Żelazna 24, 87-100 Toruń

 

PRZEDMIAR

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Rozbudowa budynku magazynowego o częśc produkcyjno - biurową

ADRES INWESTYCJI

:

ul. Parkowa 20, 86-300 Grudziądz

INWESTOR

:

ART DESIGN - Wojciech Markuszewski

ADRES INWESTORA

:

j/w

BRANŻA

:

Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

P.W. INVEST-BUD - tel : 691-08-09-03

DATA OPRACOWANIA

:

07.01.2014

Stawka roboczogodziny

:

0.00 zł

NARZUTY

 

 

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

0.00 zł

Słownie:

zero i 00/100 zł

 

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

 

KOSZTORYS SPRZADZONO NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ WYTYCZNYCH

INWESTORA

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania 07.01.2014

 

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

kosztorys

1

 

STAN SUROWY BUDYNKU

1.1

 

Roboty ziemne i fundamentowe

1 d.1.1

KNR 2-01 0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

 

 

 

 

15*9

m2

135.000

 

 

 

 

 

RAZEM

135.000

2 d.1.1

KNR 2-01 0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

 

 

 

 

{[8.5*3*1.1*1.3]+[14.5*1.1*1.3]}*.9

m3

51.480

 

 

 

 

 

RAZEM

51.480

3 d.1.1

KNR 2-01 0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m

m3

 

 

 

 

{[8.5*3*1.1*1.3]+[14.5*1.1*1.3]}*.1

m3

5.720

 

 

 

 

 

RAZEM

5.720

4 d.1.1

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym

m3

 

 

 

 

{((.6*.5)*2)+((7.9*.5)*3)+[12.8*.5*.5]}*.1

m3

1.565

 

 

 

 

 

RAZEM

1.565

5 d.1.1

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie

t

 

 

 

 

0.11

t

0.110

 

 

 

 

 

RAZEM

0.110

6 d.1.1

KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane

t

 

 

 

 

.31

t

0.310

 

 

 

 

 

RAZEM

0.310

7 d.1.1

KNR 2-02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m

m3

 

 

 

 

{((.6*.5*.5)*2)+((7.9*.5*.5)*3)+[12.8*.5*.5]}

m3

9.425

 

 

 

 

 

RAZEM

9.425

8 d.1.1

KNR 2-02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2

 

 

 

 

{[.6*2]+[7.9*3]+12.8}*.5

m2

18.850

 

 

 

 

 

RAZEM

18.850

9 d.1.1

KNR-W 2-02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

m3

 

 

 

 

{{[.6*2]+[7.9*3]+12.8}*.8}*.25

m3

7.540

 

 

 

 

 

RAZEM

7.540

10 d.1.1

KNR-W 2-02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

 

 

 

 

{{[.6*2]+[7.9*3]+12.8}*.8}*2

m2

60.320

 

 

 

 

 

RAZEM

60.320

11 d.1.1

KNR-W 2-02 0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metalową

m2

 

 

 

 

{{[.6*2]+[7.9*2]+12.8}*.8}*2

m2

47.680

 

 

 

 

 

RAZEM

47.680

12 d.1.1

KNR-W 2-02 0901-02

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. mechanicznie

m2

 

 

 

 

47.68

m2

47.680

 

 

 

 

 

RAZEM

47.680

13 d.1.1

KNR 2-01 0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

 

 

 

 

38.56

m3

38.560

 

 

 

 

 

RAZEM

38.560

14 d.1.1

KNR 2-02 1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym

m3

 

 

 

 

89.3*.3

m3

26.790

 

 

 

 

 

RAZEM

26.790

15 d.1.1

KNR 2-01 0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

m3

 

 

 

 

26.79

m3

26.790

 

 

 

 

 

RAZEM

26.790

16 d.1.1

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym

m3

 

 

 

 

89.3*.1

m3

8.930

 

 

 

 

 

RAZEM

8.930

1.2

 

Roboty murowe i wykończeniowe

17 d.1.2

KNR-W 2-02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

 

 

 

 

89.3

m2

89.300

 

 

 

 

 

RAZEM

89.300

18 d.1.2

NNRNKB 202 1125-01

(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

 

 

 

 

89.3

m2

89.300

 

 

 

 

 

RAZEM

89.300

19 d.1.2

KNR 2-15 0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

 

 

 

 

11

m

11.000

 

 

 

 

 

RAZEM

11.000

20 d.1.2

KNR 2-15 0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

m

 

 

 

 

12

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

21 d.1.2

S-215 0300-01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

 

 

 

 

32

m

32.000

 

 

 

 

 

RAZEM

32.000

22 d.1.2

KNR 2-02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2

 

 

 

 

{[.6*2]+[7.9*3]+12.8}*.5

m2

18.850

 

 

 

 

 

RAZEM

18.850

23 d.1.2

KNR-W 2-02 0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm

m2

 

 

 

 

{3.95*[12.8+8.1+8.1+7.7]}-{{[1.8*.85]*2}+{[1.8*1.2]*3}+{[.5*1.2]*2}}

m2

134.225

 

 

 

 

 

RAZEM

134.225

24 d.1.2

KNR-W 2-02 0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm

m2

 

 

 

 

[3.56+2.8+3.3+2.5+3.2+2.3]*3

m2

52.980

 

 

 

 

 

RAZEM

52.980

25 d.1.2

NNRNKB 202 0830-01

(z.I) tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym

m2

 

 

 

 

{[3.56+2.8+3.3+2.5+3.2+2.3]*3}+{3.95*[12.8+8.1+8.1+7.7]}-{{[1.8*.85]*2}+{[1.8*1.2]*3}+{[.5*1.2]*2}}

m2

187.205

 

 

 

 

 

RAZEM

187.205

26 d.1.2

KNR-W 2-02 0128-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych

m

 

 

 

 

4*4.8

m

19.200

 

 

 

 

 

RAZEM

19.200

27 d.1.2

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie

t

 

 

 

 

0.013

t

0.013

 

 

 

 

 

RAZEM

0.013

28 d.1.2

KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane

t

 

 

 

 

0.321

t

0.321

 

 

 

 

 

RAZEM

0.321

29 d.1.2

KNR-W 2-02 0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12

m3

 

 

 

 

{{{[.6*2]+[7.9*3]+12.8}}*.25*.25}*2

m3

4.713

 

 

 

 

 

RAZEM

4.713

30 d.1.2

NNRNKB 202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m

 

 

 

 

9.5*2

m

19.000

 

 

 

 

 

RAZEM

19.000

31 d.1.2

KNR 0-23 2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

 

 

 

 

{3.95*[12.8+8.1+8.1+7.7]}-{{[1.8*.85]*2}+{[1.8*1.2]*3}+{[.5*1.2]*2}}

m2

134.225

 

 

 

 

 

RAZEM

134.225

32 d.1.2

NNRNKB 202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

m2

 

 

 

 

[1.8*.85*2]+[1.8*1.2*3]

m2

9.540

 

 

 

 

 

RAZEM

9.540

33 d.1.2

NNRNKB 202 1026-02

(z.VI) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

m2

 

 

 

 

.5*1.2*2

m2

1.200

 

 

 

 

 

RAZEM

1.200

34 d.1.2

NNRNKB 202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50

m2

 

 

 

 

[1.3*2.15]+[1.3*2.1]+[.9*2.1]

m2

7.415

 

 

 

 

 

RAZEM

7.415

35 d.1.2

KNR-W 2-02 1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

 

 

 

 

{[3.56+2.8+3.3+2.5+3.2+2.3]*3}+{3.95*[12.8+8.1+8.1+7.7]}-{{[1.8*.85]*2}+{[1.8*1.2]*3}+{[.5*1.2]*2}}

m2

187.205

 

 

 

 

 

RAZEM

187.205

36 d.1.2

KNR-W 2-02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

 

 

 

 

[.9*2.1*5]+[1*2.1]+[.8*2.1*2]

m2

14.910

 

 

 

 

 

RAZEM

14.910

37 d.1.2

KNR-W 2-02 1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe

m2

 

 

 

 

[.9*2.1*5]+[1*2.1]+[.8*2.1*2]

m2

14.910

 

 

 

 

 

RAZEM

14.910

38 d.1.2

KNR 0-14 2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

 

 

 

 

89.3-43.3

m2

46.000

 

 

 

 

 

RAZEM

46.000

39 d.1.2

KNR-W 2-02 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi

m2

 

 

 

 

43.3

m2

43.300

 

 

 

 

 

RAZEM

43.300

40 d.1.2

NNRNKB 202 1121-11

(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

 

 

 

 

89.3

m2

89.300

 

 

 

 

 

RAZEM

89.300

41 d.1.2

KNR-W 2-02 0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

 

 

 

 

26.5

m2

26.500

 

 

 

 

 

RAZEM

26.500

42 d.1.2

KNR 2-15 0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

43 d.1.2

KNR 2-15 0220-02

Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

44 d.1.2

KNR 2-15 0224-03

Montaż ustepów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

45 d.1.2

KNR 2-15 0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego

kpl.

 

 

 

 

2

kpl.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

46 d.1.2

KNR 2-15 0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

47 d.1.2

KNR 2-15 0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

48 d.1.2

KNR 2-15 0115-04

Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

49 d.1.2

KNR-W 2-15 0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

 

 

 

 

8

szt.

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

50 d.1.2

Kalk. własna

Koszt wykonania instalacji elektrycznej

kpl

 

 

 

 

1

kpl

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

1.3

 

Konstrukcja i pokryce dachu plus obróbki

51 d.1.3

KNR-W 2-02 0331-01

Płyty dachowe żebrowe o wym. 597x149x30 i 587x149x30 cm

elem.

 

 

 

 

14

elem.

14.000

 

 

 

 

 

RAZEM

14.000

52 d.1.3

KNR-W 2-02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

 

 

 

 

12.8*8.1

m2

103.680

 

 

 

 

 

RAZEM

103.680

53 d.1.3

KNR-W 2-02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

m2

 

 

 

 

12.8*8.1

m2

103.680

 

 

 

 

 

RAZEM

103.680

54 d.1.3

KNR 2-17 0145-02

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o śr.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

55 d.1.3

KNR 2-17 0145-01

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D,E,G o śr.do 200 mm z pionowym wylotem powietrza

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

56 d.1.3

KNR-W 2-02 0514-01

Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2

 

 

 

 

{{[.6*2]+[7.9*2]+12.8}}*.65

m2

19.370

 

 

 

 

 

RAZEM

19.370

57 d.1.3

KNR-W 2-02 0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m

 

 

 

 

8.1*2

m

16.200

 

 

 

 

 

RAZEM

16.200

58 d.1.3

KNR-W 2-02 0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m

 

 

 

 

4.5*2

m

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość

1.

robocizna

r-g

1846.8812

0.00

0.00

RAZEM

 

Słownie: zero i 00/100 zł

kosztorys grudziadz

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.

Nazwa

Jm

Ilość

Il inw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartość

Grupa

Dostawca

Cena dostawcy

Rabat maksymalny

Rabat zastosowany

1.

baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne

szt

6.0000

 

6.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

2.

baterie wannowe ścienne śr.15 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

3.

beton zwykły z kruszywa naturalnego

m3

23.5715

 

23.5715

0.00

0.00

 

 

 

 

 

4.

blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

kg

113.9637

 

113.9637

0.00

0.00

 

 

 

 

 

5.

blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

kg

34.9920

 

34.9920

0.00

0.00

 

 

 

 

 

6.

blachowkręty

szt

851.0000

 

851.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

7.

bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

szt

552.6820

 

552.6820

0.00

0.00

 

 

 

 

 

8.

bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm

szt

912.7300

 

912.7300

0.00

0.00

 

 

 

 

 

9.

brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

10.

cement 25 z dodatkami

t

1.6967

 

1.6967

0.00

0.00

 

 

 

 

 

11.

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

m3

0.4619

 

0.4619

0.00

0.00

 

 

 

 

 

12.

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III

m3

0.3912

 

0.3912

0.00

0.00

 

 

 

 

 

13.

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

m3

0.0471

 

0.0471

0.00

0.00

 

 

 

 

 

14.

drewno okrągłe na stemple budowlane

m3

0.0377

 

0.0377

0.00

0.00

 

 

 

 

 

15.

drewno okrągłe na stemple budowlane

m3

0.0990

 

0.0990

0.00

0.00

 

 

 

 

 

16.

drewno opałowe

kg

169.6500

 

169.6500

0.00

0.00

 

 

 

 

 

17.

dyble plastikowe "z grzybkami"

szt

558.3760

 

558.3760

0.00

0.00

 

 

 

 

 

18.

dźwigar nośny z blachy kształtowej

m

74.4760

 

74.4760

0.00

0.00

 

 

 

 

 

19.

element poprzeczny z blachy kształtowej

m

69.2800

 

69.2800

0.00

0.00

 

 

 

 

 

20.

emulsja asfaltowa izolacyjna Embulit EKO'

kg

21.1120

 

21.1120

0.00

0.00

 

 

 

 

 

21.

emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

kg

26.8450

 

26.8450

0.00

0.00

 

 

 

 

 

22.

farba emulsyjna

dm3

48.4861

 

48.4861

0.00

0.00

 

 

 

 

 

23.

gaz propan-butan

kg

44.9971

 

44.9971

0.00

0.00

 

 

 

 

 

24.

gips szpachlowy

t

0.0138

 

0.0138

0.00

0.00

 

 

 

 

 

25.

gwoździe budowlane okrągłe gołe

kg

26.2038

 

26.2038

0.00

0.00

 

 

 

 

 

26.

kausze stalowe ocynkowane

szt

25.0000

 

25.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

27.

kit węglowy kwasoodporny

kg

0.7000

 

0.7000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

28.

klamerki mocujące

szt

123.8380

 

123.8380

0.00

0.00

 

 

 

 

 

29.

kołki rozporowe plastikowe

szt

156.8970

 

156.8970

0.00

0.00

 

 

 

 

 

30.

konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki

kpl

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

31.

koszt wykonania instalacji elektrycznej

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

32.

kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej

m

5.0000

 

5.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

33.

kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.

szt

94.0616

 

94.0616

0.00

0.00

 

 

 

 

 

34.

ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD-28/27

m

18.4000

 

18.4000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

35.

kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm

szt

7.7000

 

7.7000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

36.

kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm

szt

10.0800

 

10.0800

0.00

0.00

 

 

 

 

 

37.

kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

8.0000

 

8.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

38.

kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

24.0000

 

24.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

39.

kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 15 mm

szt

35.9040

 

35.9040

0.00

0.00

 

 

 

 

 

40.

kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27

m

87.4000

 

87.4000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

41.

kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny

m

37.2380

 

37.2380

0.00

0.00

 

 

 

 

 

42.

lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco

kg

113.1000

 

113.1000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

43.

linka stalowa ocynkowana śr.5 mm

m

24.9600

 

24.9600

0.00

0.00

 

 

 

 

 

44.

łączniki rozporowe kpl.

szt

163.2410

 

163.2410

0.00

0.00

 

 

 

 

 

45.

łączniki wzdłużne lw 60/110

szt

17.4800

 

17.4800

0.00

0.00

 

 

 

 

 

46.

masa betonowa zwykła B-100 z kruszywa naturalnego

m3

1.6120

 

1.6120

0.00

0.00

 

 

 

 

 

47.

masa uszczelniająca silikonowa

kg

4.1283

 

4.1283

0.00

0.00

 

 

 

 

 

48.

nadproża prefabrykowane

m

19.3800

 

19.3800

0.00

0.00

 

 

 

 

 

49.

okna i drzwi z kształtowników aluminiowych

m2

18.1550

 

18.1550

0.00

0.00

 

 

 

 

 

50.

ościeżnice drewniane

m2

14.9100

 

14.9100

0.00

0.00

 

 

 

 

 

51.

papa smołowa izolacyjna

m2

86.7100

 

86.7100

0.00

0.00

 

 

 

 

 

52.

papa termozgrzewalna nawierzchniowa

m2

119.2320

 

119.2320

0.00

0.00

 

 

 

 

 

53.

papa termozgrzewalna podkładowa

m2

119.2320

 

119.2320

0.00

0.00

 

 

 

 

 

54.

piasek do betonów zwykły

m3

3.7506

 

3.7506

0.00

0.00

 

 

 

 

 

55.

płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe

m2

91.9790

 

91.9790

0.00

0.00

 

 

 

 

 

56.

płytki ścienne

m2

27.8250

 

27.8250

0.00

0.00

 

 

 

 

 

57.

płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

szt

434.4360

 

434.4360

0.00

0.00

 

 

 

 

 

58.

płyty dachowe prefabrykowane z rdzeniem

szt

14.0000

 

14.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

59.

płyty gipsowe dekoracyjne fakturalne o wym. 58.8x58.8x2.4 cm

szt

125.5700

 

125.5700

0.00

0.00

 

 

 

 

 

60.

płyty gipsowo-kartonowe

m2

48.3000

 

48.3000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

61.

płyty styropianowe

m2

93.7650

 

93.7650

0.00

0.00

 

 

 

 

 

62.

płyty styropianowe 5 cm

m3

7.0804

 

7.0804

0.00

0.00

 

 

 

 

 

63.

płyty styropianowe TERMO ORGANIKA Gold Fundament

m2

50.0640

 

50.0640

0.00

0.00

 

 

 

 

 

64.

podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

kg

40.2675

 

40.2675

0.00

0.00

 

 

 

 

 

65.

pospółka do betonów zwykłych

m3

28.9332

 

28.9332

0.00

0.00

 

 

 

 

 

66.

pręt mocujący

szt

69.9200

 

69.9200

0.00

0.00

 

 

 

 

 

67.

pręt wieszaka

szt

91.7960

 

91.7960

0.00

0.00

 

 

 

 

 

68.

pręty gładkie śr.do 7 mm'

t

0.1232

 

0.1232

0.00

0.00

 

 

 

 

 

69.

pręty żebrowane 8-14 mm'

t

0.6436

 

0.6436

0.00

0.00

 

 

 

 

 

70.

pustaki spalinowe ceramiczne typ P 19x19x24 cm

szt

78.7200

 

78.7200

0.00

0.00

 

 

 

 

 

71.

roztwór asfaltowy do gruntowania

kg

11.3100

 

11.3100

0.00

0.00

 

 

 

 

 

72.

roztwór asfaltowy do gruntowania

kg

31.1040

 

31.1040

0.00

0.00

 

 

 

 

 

73.

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm

m

8.8660

 

8.8660

0.00

0.00

 

 

 

 

 

74.

rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm

m

10.0320

 

10.0320

0.00

0.00

 

 

 

 

 

75.

rury przepustowe z PCW

m

1.8360

 

1.8360

0.00

0.00

 

 

 

 

 

76.

rury przepustowe z PCW śr. 110 mm

m

1.6830

 

1.6830

0.00

0.00

 

 

 

 

 

77.

rury z polipropylenu o śr.zewn. 15mm

m

35.2000

 

35.2000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

78.

sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

79.

siatka

m2

49.5872

 

49.5872

0.00

0.00

 

 

 

 

 

80.

siatka z włókna szklanego

m2

152.3454

 

152.3454

0.00

0.00

 

 

 

 

 

81.

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

m2

14.9100

 

14.9100

0.00

0.00

 

 

 

 

 

82.

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

kg

1.0896

 

1.0896

0.00

0.00

 

 

 

 

 

83.

sprężyny przyścienne

szt

71.4450

 

71.4450

0.00

0.00

 

 

 

 

 

84.

spusty do wanien z tworzywa sztucznego

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

85.

styr6-a-a

m2

108.8640

 

108.8640

0.00

0.00

 

 

 

 

 

86.

sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30

kg

536.9000

 

536.9000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

87.

syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm

szt

5.0000

 

5.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

88.

sznur konopny smołowany

kg

0.1500

 

0.1500

0.00

0.00

 

 

 

 

 

89.

ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane z gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem widełkowym stalowym ocynkowanym z gwintem lewym i prawym

szt

12.4800

 

12.4800

0.00

0.00

 

 

 

 

 

90.

śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm

kg

0.7600

 

0.7600

0.00

0.00

 

 

 

 

 

91.

taśma zbrojąca

m

46.0000

 

46.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

92.

uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm

szt

45.7600

 

45.7600

0.00

0.00

 

 

 

 

 

93.

uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm

szt

12.0000

 

12.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

94.

uchwyty do rur spustowych ocynkowane

kpl

2.9700

 

2.9700

0.00

0.00

 

 

 

 

 

95.

uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

8.0000

 

8.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

96.

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

kpl

32.4000

 

32.4000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

97.

umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe

szt

5.0000

 

5.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

98.

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20

kg

1346.2768

 

1346.2768

0.00

0.00

 

 

 

 

 

99.

urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

100.

uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm

szt

13.7500

 

13.7500

0.00

0.00

 

 

 

 

 

101.

uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm

szt

16.8000

 

16.8000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

102.

uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 250 mm

szt

4.2000

 

4.2000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

103.

uszczelki z pianki poliuretanowej

m

100.2677

 

100.2677

0.00

0.00

 

 

 

 

 

104.

wieszak

szt

91.7960

 

91.7960

0.00

0.00

 

 

 

 

 

105.

wieszak w 60/100

szt

69.9200

 

69.9200

0.00

0.00

 

 

 

 

 

106.

woda

m3

0.0294

 

0.0294

0.00

0.00

 

 

 

 

 

107.

wsporniki do umywalek porcelanowych

szt

5.0000

 

5.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

108.

wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kołowe typ D o śr.do 200 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

109.

wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kołowe typ D o śr.do 250 mm

szt

2.0000

 

2.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

110.

zaprawa

m3

5.8656

 

5.8656

0.00

0.00

 

 

 

 

 

111.

zaprawa cementowa M 50

m3

4.5491

 

4.5491

0.00

0.00

 

 

 

 

 

112.

zaprawa cementowa M 7'

m3

1.7255

 

1.7255

0.00

0.00

 

 

 

 

 

113.

zaprawa cementowa M 80

m3

0.3931

 

0.3931

0.00

0.00

 

 

 

 

 

114.

zaprawa cementowa na białym cemencie m 80

m3

0.0098

 

0.0098

0.00

0.00

 

 

 

 

 

115.

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka

kg

6.6250

 

6.6250

0.00

0.00

 

 

 

 

 

116.

zaprawa klejąca (sucha mieszanka)

kg

75.2600

 

75.2600

0.00

0.00

 

 

 

 

 

117.

zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka

kg

644.5138

 

644.5138

0.00

0.00

 

 

 

 

 

118.

zlewy kamionkowe kwasoodporne

szt

1.0000

 

1.0000

0.00

0.00

 

 

 

 

 

119.

żwir do betonów zwykłych

m3

5.1526

 

5.1526

0.00

0.00

 

 

 

 

 

120.

materiały pomocnicze

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

Słownie: zero i 00/100 zł

kosztorys grudziadz

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.

Nazwa

Jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość

1.

"Miksokret" 28 kW

m-g

14.2880

0.00

0.00

2.

agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

m-g

14.6295

0.00

0.00

3.

giętarka do prętów

m-g

3.5245

0.00

0.00

4.

koparka gąsienicowa 0.25 m3

m-g

2.9652

0.00

0.00

5.

nożyce do prętów

m-g

4.2441

0.00

0.00

6.

pompa do zapraw H=30 m do 6 m3/h

m-g

21.1916

0.00

0.00

7.

prościarka do prętów

m-g

3.1561

0.00

0.00

8.

samochód skrzyniowy 5 t

m-g

0.0320

0.00

0.00

9.

spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

m-g

0.5206

0.00

0.00

10.

spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

m-g

0.3375

0.00

0.00

11.

środek transportowy

m-g

19.9881

0.00

0.00

12.

ubijak spalinowy 200 kg

m-g

1.8860

0.00

0.00

13.

wibrosito z mieszalnikiem

m-g

10.5958

0.00

0.00

14.

wyciąg

m-g

50.9279

0.00

0.00

15.

żuraw do 5t

m-g

4.4400

0.00

0.00

16.

żuraw okienny przenośny 0,15 t

m-g

3.9999

0.00

0.00

RAZEM