Firma"ART DESIGN" Wojciech Markuszewski informuje, iż otrzymała dotację w ramach działania 5.2


Firma"ART DESIGN"Wojciech Markuszewskiinformuje, iż otrzymała dotację w ramach działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstwna projekt nrRPKP.05.02.01-04-204/14 pn. "Rozbudowa budynku magazynowego o część produkcyjno-biurową oraz zakup maszyn w celu uruchomienia nowej usługi drukowania materiałów tekstylnych metodą sublimacji".

Celem projektu jest poprawa i zwiększenie konkurencyjności firmy, w tym unowocześnienie i zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa w związku z rozszerzeniem oferty produktowej, co wpłynie na stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa kujawsko – pomorskiego.


Całkowita wartość projektu: 611 707,75 PLN
Wartość dofinansowania: 348 126,36 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2014 – 30.06.2015